Bodovanje

KRITERIJI ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 8.6.2 – Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

  • KRITERIJI ODABIRA 8.6.2

  • *U slučaju da ulaganje zadovoljava više kriterija unutar pojedine skupine, korisniku se dodjeljuje najveći broj bodova koje ulaganje zadovoljava uz uvjet da se minimalno 50 % ukupnog prihvatljivog iznosa troškova odnosi na to ulaganje
    1Objekt mora zadovoljiti minimalno „D” energetski razred
    2Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, br. 132/17)