Bodovanje

KRITERIJI ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 8.6.1 – Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

  • KRITERIJI ODABIRA 8.6.1

  • *U slučaju da ulaganje zadovoljava više kriterija unutar pojedine skupine, korisniku se dodjeljuje najveći broj bodova koje ulaganje zadovoljava uz uvjet da se minimalno 50 % ukupnog prihvatljivog iznosa troškova odnosi na to ulaganje
    1Objekt mora zadovoljiti minimalno „D” energetski razred
    2Odnosi se na troškove B13, B14, B15 i D4 iz liste prihvatljivih troškova
    3Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, br. 132/17)