Bodovanje

KRITERIJ ODABIRA ZA TOP 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

  • KRITERIJ

  • *U slučaju da ulaganje zadovoljava više kriterija unutar pojedine skupine, korisniku se dodjeljuje najveći broj bodova koju ulaganje zadovoljava.