Bodovanje

Kriterij odabira za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

  • 1 NN 132/2017 (29.12.2017.), Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
    * U slučaju da ulaganje zadovoljava više kriterija unutar pojedine skupine, korisniku se dodjeljuje najveći broj bodova koji ulaganje zadovoljava.