Bodovanje

Kriterij odabira za tip operacije 4.1.2. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Step 1 of 4

25%
  • EKONOMSKI KRITERIJI

    Najviše 15%